Гендерний центр Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова

Гендерний центр створено з метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження ґендерних підходів у науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес. 

Цілі, основні завдання -

 • поширення гендерних знань, стимулювання науково-практичних розробок щодо гендерної політики міст;
 • формування гендерної методологічної культури науковців-дослідників та фахівців міського господарства (зокрема, шляхом опанування інструментарієм гендерного аудиту міських територій);
 • проектування ґендерних технологій щодо підвищення якості життєдіяльності міст;
 • формування гендерної компетентності викладачів і студентської молоді;
 • створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для учасників освітнього, наукового, виховного процесів;
 • вивчення, вдосконалення та розповсюдження ґендерних технологій щодо встановлення паритету статей в усіх сферах життєдіяльності міста;
 • сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, що окреслюють гендерний вимір політики міст;
 • організація наукової розробки перспективних напрямів і технологій ґендерних досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження ґендерних підходів; надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування у ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування. 

Проекти

 1. Організація міжнародних науково-практичних конференцій «Гендерна політика міст: історія і сучасність» (2003, 2008, 2013).
 2. Проведення регіонального конкурсу молодих вчених « Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (2007 -2013 рр.).
 3. Регіональний круглий стіл «Актуальні питання гендерної політики України» (для держслужбовців Харківської області), 2007.
 4. Науково-практичні семінари-тренінги «Політика регіонального розвитку в контексті гендерних підходів»; Коломацька районна рада, Зміївська районна рада Харківської області), 2008.
 5. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації державних службовців Харківської області «Гендерна політика у регіональному розвитку: технології збалансованого управління», 2008.
 6.  «Гендерне бюджетування на місцевому рівні» за підтримки Фонда ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2012, 2013.
 7. «Компанія по лобіюванню гендерних бюджетних ініціатив»; Субрегіональний офіс ООН Жінки в країнах Східної Європи і Центральної Азії, 2012.
 8. «Гендерний аудит міського простору», за підтримки Фонда ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2013.