Центр ґендерної освіти Криворізького педагогічного інституту

Центр ґендерної освіти (далі – ЦГО) Криворізького педагогічного інституту (далі - КПІ) ДВНЗ «Криворізький національний університет» утворено у вересні 2013 р. на кафедрі педагогіки КПІ з метою надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам вищих навчальних закладів щодо впровадження ідей ґендерної рівності в навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству в усіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.

До пріоритетних завдань центру входять:

  • аналіз та узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу досліджень з ґендерної проблематики;
  • організація науково-практичних конференцій, круглих столів, навчальних семінарів з ґендерних питань;
  • друкування монографій, статей за результатами спільних комплексних досліджень, підготовка навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів;
  • розробка навчальних курсів з ґендерної теорії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • ґендерний аналіз навчальних програм, посібників та підручників;
  • створення електронної бібліотеки з ґендерної проблематики;
  • проведення тренінгів з ґендерної проблематики для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • надання науково – практичної допомоги вчителям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів для впровадження ідей ґендерної справедливості в навчально виховний процес (викладання соціально – гуманітарних дисциплін, проведення виховних заходів, організацію науково – дослідної роботи).

 

В основі діяльності ЦҐО – проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів та інших наукових та просвітницьких заходів із ґендерної проблематики в освіті. Підготовка, видання та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, спрямованої на подолання ґендерного розриву в освіті.

 

Серед результатів роботи Центру в 2013-2014 році слід назвати:

-       розробку спецкурсу «Ґендерна педагогіка» (Т.О. Дороніна) та його апробацію на природничому факультеті (виклад. В.В. Іванова), факультетах української філології (виклад. С.М. Щербина) та іноземних мов (виклад. Т.О. Дороніна);

-       роботу секції «Гендерна складова професійної культури вчителя» у межах регіонального науково-практичного семінару «Формування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики» (25 жовтня 2013 року); матеріали розміщено на веб-сторінці: http://kafedra_pedagogy.dnepredu.com/uk/site/konferentsiyi-1.html;

-       роботу секції «Педагогічні технології реалізації ґендерної освіти» у межах Всеукраїнської студентської конференції «Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої та вищої школи» (12-13 листопада 2013 року); матеріали розміщено на веб-сторінці http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/sitepage_117/files/studencheskiy_sbornik_posledniy_variant.pdf;

-       проведення обласного навчально-методичного семінару на тему: «Ґендерне виховання в сучасній школі», що було проведено завдяки колективній співпраці викладачів кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» і викладачів кафедри філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (28 березня 2014 року); Матеріали розміщено на веб-сторінці: http://kafedra_pedagogy.dnepredu.com/uk/site/konferentsiyi-1.html;

-       видання «Інформаційно-методичних матеріалів до виховних заходів, присвячених Міжнародній акції «16 днів активних дій проти гендерного насильства»» (Кривий Ріг, 2014).

 

У плані роботи ЦГО на 2014-2015 н.р.:

  1.  проведення міждисциплінарної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи» 22-23 жовтня 2014;
  2. Участь у проекті Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти з при ВНЗ «Гендерний аудит ВНЗ» - «Гендерний аудит студентських кваліфікаційних робіт» (серпень – жовтень 2014 р.).