Глобальний гендерний розрив - 2016

 Глобальний індекс гендерного розриву було вперше представлено на Всесвітньому економічному форумі у 2006 році в якості основи для виявлення гендерних відмінностей і відстеження їх прогресу з плином часу. Індекс загальнонаціональних показників гендерного розриву в області економіки, освіти, охорони здоров'я і політики також забезпечує ранжування країн, що дозволяє ефективно порівнювати дані по регіонам і групам показників, а також складати рейтинг, призначений для глобального усвідомлення проблем, пов'язаних з гендерними диспропорціями і можливостями, створюваними завдяки скороченню розриву. Все це покликано служити в якості основи для розробки ефективних заходів щодо скорочення гендерних відмінностей.

 

Профілі країн, що містяться у звіті, містять деталізовану картину щодо сильних і слабких сторін продуктивності кожної країни в порівнянні з іншими країнами і по відношенню до своїх власних попередніх здобутків. Показники індексу гендерного розриву включають у себе інформацію про участь на ринку праці, економічне лідерство, доступ до ресурсів і технологій, до політичного лідерства, становище сім'ї, економіки охорони здоров'я, освіти, стану здоров'я тощо.

Інфографіку індексу гендерного розриву в Україні за 2016-й рік можна знайти за посиланням:
http://edclub.com.ua/analityka/indeks-gendernogo-rozryvu-2016