Запрошуємо до участі у ІV міжвузівському науково-практичному семінарі «Ґендерні студії»

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦЕНТР ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі/-ки, аспіранти/-ки, здобувачі/-ки, студенти/-ки!

Запрошуємо Вас до участі у ІV міжвузівському науково-практичному семінарі «Ґендерні студії», який відбудеться 06 квітня 2017 р. в Луцькому педагогічному коледжі, просп. Волі, 36. Початок об 11.00.

 

 До обговорення пропонуються такі питання:

  • Ґендерна теорія та ґендерна методологія.
  • Історичні та філософські виміри ґендеру.
  • Соціально-політичні та економічні виміри ґендеру.
  • Психолого-педагогічні виміри ґендеру.
  • Культурні та мовні виміри ґендеру.
  • Ґендерні аспекти інформаційно-комунікаційного простору.

 

Мова семінару: українська, англійська.

 

За результатами науково-практичного семінару буде випущений збірник тез «Ґендерні студії» (після роботи семінару впродовж року).

Для участі у семінарі потрібно до 01 квітня 2017 р. в одному листі надіслати анкету учасника (зразок додається) і тези на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Збірник матеріалів конференції буде надіслано на адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті.

Матеріали докторів наук публікуються безкоштовно.

Організаційний внесок 80 грн. (включає видачу збірника, сертифікат, розсилку збірника тез). Координати надсилання коштів буде повідомлено після отримання тез.

Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, семінар».

Відскановану квитанцію про оплату разом з тезами просимо надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник/-ця (для студентів/-ок, магістрів/-анток, аспірантів/-ок): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Назва публікації

Адреса для надсилання збірника

E-mail

Контактні телефони

 

Вимоги до оформлення тезових повідомлень

Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 та роздрукованому варіанті (завірений підписом автора/-ки) на адресу Оргкомітету. Текст тезових повідомлень (до 3 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором/-кою.

Назву тез потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч – прізвище та ім’я автора (навчальний заклад, місто). Основний текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Посилання в тексті оформляється так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок («текст»). Тези мають містити такі положення:

– постановка наукової проблеми та її значення;

– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання розвідки;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

– висновки.

Завершує тези Список використаної літератури,який подається в кінці рукопису за абеткою з дотриманням вимог діючого стандарту.

Тези, оформлені з порушенням вимог, розглядатися не будуть.

 

Зразок оформлення тез:

Оксана Друкачук,

Луцький педагогічний коледж,

м. Луцьк

 

РОЗВИТОК ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Текст тезових повідомлень

 

Список використаної літератури

  1. Цокур О. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/330/. – Назва з екрана.
  2. Гоголь-Саврій М. В. Ґендерний підхід в системі освіти України як педагогічна проблема / М. В. Гоголь-Саврій // Наукові записки. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 147–152.
  3. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 664 с.

 

 

Контактна інформація:                             43010,м. Луцьк, просп. Волі, 36

моб. тел.: (066) 046 28 39; (097) 176 89 41 (Галина Єрко);

(095) 463 48 46 (Ірина Ковальчук)

Сайт: http://lpk.at.ua.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .