Запрошуємо взяти участь ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА

АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА)

INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES  (ГРУЗІЯ)

“INTERNATIONAL MIND EDUCATION INSTITUTE” (РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ)

УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (КАНАДА)

КАЗАХСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬ-ФАРАБИ

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ZOLOCHE INTERNATIONAL SCHOOL

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

 26 – 28 квітня  2017 р.

 м. Київ – м. Суми

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.

Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Секція 2.

Освіта і менеджмент в сучасному суспільстві знань.

Секція 3.

Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців

Секція 4.

Підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу у  професійній освіті

Секція 5.

Післядипломна педагогічна освіта: нові виклики, традиції та інновації.

Секція 6.

Сучасні проблеми фізичної культури, спорту, туризму, фізичної терапії різних груп населення та здоров’язбереження у закладах освіти.

Секція 7.

Розробка, впровадження й управління соціокультурними технологіями: інноваційний вимір.

Секція 8.

Формування мовно-естетичного ідеалу особистості в контексті світових інноваційних трансформацій.

Секція 9.

Гендерні підходи в контексті світових соціально-економічних та освітніх трансформаційних процесів.

Секція 10.

Стратегія соціально-економічного розвитку України.

Секція 11.

Соціальна робота і соціальна педагогіка у сучасному суспільстві: проблеми, здобутки, перспективи.

секція 12

Історична освіта і наука в умовах інформаційних трансформацій

 

 

 

 

 

УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ У ВИГЛЯДІ:

 

ü тез доповідей у збірці матеріалів конференції, яка будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за посиланням http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp;

ü розділу у колективній монографії «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій»;

ü статті у електронному науково-практичному виданні «Науковий вісник УМО» (м. Київ) (http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo);

ü статті у науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми) (https://pedscience.sspu.sumy.ua/).

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Для участі у конференції з публікацією тез у збірці матеріалів конференції або статті у електронному науково-практичному журналі «Науковий вісник УМО» необхідно до 18 квітня 2017 року надіслати на електронну адресуann_prihod@mail.ru:

ü заявку з відомостями про автора (назва файлу – «прізвище автора», набране латинськими літерами). У заявці вказати серію журналу «Економіка та управління»: історія, реалії та перспективи, «Педагогіка: історія, реалії та перспективи», «Психологія: історія, реалії та перспективи»;

ü матеріали наукових тез/статті (назва файлу – «tezy_прізвище автора», «stattia_прізвище автора» набрані латинськими літерами);

ü рецензію кандидата або доктора наук на статтю у науково-практичному журналі «Науковий вісник УМО» (для авторів без наукового ступеня);

ü відскановану квитанцію про переказ коштів за публікацію статті/оргвнесок.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

26 квітня 2017 року

09.00-09.50 – реєстрація учасників (м. Київ)

10.00-11.30 – І пленарне засідання (м. Київ)

11.30-12.00 – кава-брейк

12.00-13.30 – продовження І пленарного засідання 13.30–14.00 – перерва на обід

14.00-15.30 – робота секцій

16.00 – підведення підсумків

27 – 28 квітня 2017 року

09.00-09.50 – реєстрація учасників (м. Суми)

10.00-11.30 – І пленарне засідання (м. Суми)

11.30-12.00 – кава-брейк

12.00-13.30 – продовження І пленарного засідання 13.30–14.00 – перерва на обід

14.00-15.30 – робота секцій

16.00 – підведення підсумків

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

ü Обсяг – 3-5 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.

ü Відомості про авторів – прізвище ім’я по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, вирівнювання по лівому краю.

ü Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеню (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь).

ü Назва тез: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.

ü Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.

ü Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми. 2. Основні завдання авторського дослідження. 3. Основні здобутки проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. Перелік використаних джерел.

ü Вимоги до оформлення статей у електронному науково-практичному виданні «Науковий вісник УМО» розміщені на сайті Університету за посиланням: http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo (вартість публікації 15 грн./стор.)

ü Вимоги до оформлення статей до наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» розміщені на сайті СумДПУ за посиланням: https://pedscience.sspu.sumy.ua/ (вартість публікації 50грн./стор.)

Наукові публікації для докторів наук безкоштовно

 

УВАГА!

Всі матеріали приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття та тези мають бути ретельно перевірені й повністю відредагована.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати матеріали за таких умов: не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу; не має наукової новизни та практичної значущості; не відповідає тематиці конференції; виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки); порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

з позначкою «На конференцію» направляти на

e-mail: konf.sumdpu@ukr.net

 

Організаційний внесок у розмірі 150 грн. передбачає:

ü організаційні витрати;

ü друк програми конференції та сертифікатів учасника конференції;

ü укладення електронного збірника матеріалів конференції.

сплачується за реквізитами:

ПАТ КБ Приват Банк (м. Суми)

Номер картки 5168 7572 5820 1237 – власник Пономаренко Людмила Іванівна.

Призначення платежу: «За участь у конференції (П.І.Б.)»

Увага! Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

м. КИЇВ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 52-А, ІІІ КОРПУС, (26.04.2017р.)

(секції 1-5)

 

ЯК ПРОЇХАТИ: від залізничного вокзалу (станція метро «Вокзальна») до станції метро «Лук’янівська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»), далі тролейбусом № 16, 18 до зупинки «Полтавська».

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А.С.МАКАРЕНКА

М. СУМИ, ВУЛ. РОМЕНСЬКА, 87, (27.04-28.04.2017 р.)

(секції 6-12)

 

ЯК ПРОЇХАТИ: від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 55, 57, до зупинки «Педагогічний університет».

 

Матеріали конференції учасники отримують на вказаний ними e-mail

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

тел.+38(099)383-96-17 Бурлаєнко Тетяна Іванівна (м. Київ)

тел.+38(066)708-79-16 Дубініна Оксана Володимирівна (м. Київ)

тел.+38(050) 407-14-90 Полякова Ольга Михайлівна  (м. Суми)

тел.+38(095)318-39-70 Приходько Ганна Василівна  (м. Суми)

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище

Ім’я

По батькові

 

 

 

Місто

 

Навчальний заклад

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання

 

Назва секції

 

Тема доповіді

 

Поштовий індекс

Поштова адреса

 

Контактний телефон

 

е-mail

 

Форма участі у конференції (необхідне позначити)

□ Виступ  □ Участь  □ Тільки публікація

 

 

Дата оформлення заявки

Завантажити документ в doc форматі можна тут: Інфо-лист