Гендерна медіа - кав’ярня в Сумах

  СумДУ за підвищення гендерної чутливості сумських медіа

Гендерний ресурсний центр  СумДУ долучився до участі у гендерній медіа-кав'ярні, яка відбулась у Сумах 27 липня. На заході було презентовано перше в Україні дослідження гендерної чутливості медіа – як у межах Сумської області, так і по всій Україні.

Презентація від керівниці проекту Богдани Стельмах дала змогу пересвідчитись у тому, що сумські засоби масової інформації потребують збільшення уваги до свого контенту, якщо мають намір надавати виважену та збалансовану різними точками зору інформацію. Наразі доволі часто матеріали наших ЗМІ обходять увагою жінок-експерток та набагато рідше у якості персонажів своїх статей згадують жінок, особливо у питаннях, що стосуються політики, економіки, безпеки. Все це не лише підтримує гендерні стереотипи, а й формує у читацької аудиторії упереджене сприйняття людини в залежності від її статі. Отже, на сьогодні медійний простір Сумської області залишається не надто чутливим до потреб представництва жінок і чоловіків.           

Юлія Савельєва, як представниця Гендерного ресурсного центру СумДУ, засвідчила: «Наш університет через свою просвітницьку діяльність також намагається розбудовувати на Сумщині гендерно чутливий простір, у тому числі через роботу зі студентством ВНЗ, серед яких і майбутні журналістки і журналісти».  

Головні висновки, яких дійшли учасниці і учасники гендерної медіа-кав’ярні, це те, що задля забезпечення соціальної справедливості у цілому, та гендерної рівності зокрема, важливим є дотримання гендерного балансу в публікаціях, уникнення гендерно стереотипного і сексистського контенту, вживання фемінітивів на позначення назв професій, посад і видів діяльності.