Вхід України у європейський дослідницький простір: гендерний компонент

 


2 жовтня у Міністерстві освіти і науки України відбулись загальні збори учасників робочої групи, що працює над розробленням дорожньої карти входження України у європейський дослідницький простір (ERA-Roadmap-UA). Проміж інших представлених на зборах питань була й презентація напрацювань до реалізації одного з пріоритетів європейського дослідницького простору – забезпечення гендерної рівності і гендерного мейнстримінгу у дослідженнях.

Мета втілення цього пріоритету як на рівні країн Євросоюзу, так і України полягає у вирішенні гендерних диспропорцій у науково-дослідних інституціях і органах прийняття рішень, а також інтеграції гендерного аспекту в політики, програми та проекти, що стосуються досліджень. В кінцевому рахунку очікується більш ефективне використання різноманіття наукового людського ресурсу з метою забезпечення рівності та актуальності досліджень. Відповідно, невирішеність цього питання може підривати якість та актуальність наукових досліджень поряд з неефективним використанням талантів.
Напрацьовані переважно спільнотою гендерних експерток і експертів Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ рекомендації Україні були схвально прийняті представництвом зборів.  Зокрема, серед окреслених для України цілей були зазначені:
•    диверсифікація напрямків досліджень, актуальних для різних соціальних груп через збільшення частки жінок у всіх сферах науки і досліджень на всіх рівнях, де вони недостатньо представлені,  
•    інтеграція гендерних аспектів у структури і політики в галузі науки і досліджень (зміна організаційної культури в науково-дослідницьких організаціях),
•    розбудова інституційної інфраструктури, орієнтованої на підтримку гендерних досліджень.
Серед пропонованих заходів на втілення пріоритету в Україні було відзначено необхідність: включення гендерної проблематики у перелік пріоритетних  напрямків  наукових досліджень за державним замовленням, створення рівних можливостей у науковій сфері для всіх учасників/-ць процесів, введення політики рівності науково-дослідницьких установ, проведення навчання з метою підвищення гендерної чутливості організацій і установ, відзначення тих інституцій, які демонструють гендерну чутливість тощо.