Запрошуємо до участі у конференції, присвяченій Всесвітній кампанії «16 днів проти насильства»

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

Харківська обласна громадська організація

«Харківський обласний гендерний ресурсний центр»

Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Модифікація концепції соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи в Україні у контексті реалізації Цілей сталого розвитку суспільства»,

присвячена Всесвітній кампанії «16 днів проти насильства» з метою попередження гендерно-зумовленого насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення випадків насильства щодо дітей та підлітків, профілактики ейджизму щодо людей похилого віку, інших проявів дискримінації

                                                                      

1 грудня 2017 року

Основні напрями роботи конференції:

  1. Діяльність працівників соціальної та освітньої сфер з інтеграції жертв несприятливих умов соціалізації в територіальну громаду.
  2. Соціальна та соціально-педагогічна робота з формування здорового способу життя та сприяння соціальному благополуччя людини без вікових обмежень.
  3. Перспективи та технології реалізації гендерночутливого підходу в роботі працівників освітньої та соціальної сфер з різними категоріями населення.
  4. Соціально-педагогічний аспект забезпечення якісної освіти для осіб з інвалідністю та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
  5. Інноваційні підходи у підготовці фахівців соціальної сфери до профілактики негативних явищ у сучасному суспільстві.

Форми участі у конференції:очна, заочна.

Офіційні мови конференції: українська, російська.

Місце проведення конференції:  Центр-музею А. С. Макаренка при Курязькій виховній колонії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1

Для участі у конференції необхідно зареєструватися, для чого надати заповнену анкету-заявку (форма додається) та надати підтвердження про оплату організаційного внеску для отримання сертифікату учасника та програми конференції.

За підсумками конференції планується видання збірки тез.

До 15 грудня 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) з поміткою «Конференція»:

  1. Тези доповіді українською або російською мовами в електронному варіанті. (назва

файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції й містити слово «Тези», наприклад, Васильєв В.Д._Тези).

2. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату тез (назва файлу має бути

підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції й містити слово «Квитанція». Наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція).

3. Оплатити публікацію можна шляхом перерахування коштів на картковий рахунок ПриватБанк № 5168757309761601 – власник Цибуліна Ірина Вячеславівна.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

 Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – 2 – 5 стор. формату А4, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Тезиприймаються до друку українською та російською мовами. Електронний варіант тексту тез Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру.

Наприклад:

       Стрельчук Г.М.

          асистент кафедри дошкільної педагогіки і психології

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

 УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками зі вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].

Тези мають бути повністю підготовлені до друку. Відповідальність за редагування та достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей. Для студентів та аспірантів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника.

Тези, зміст та структура яких не відповідатимуть вказаним вимогам, будуть відхилені редакційною колегією збірнику. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення матеріалів.

Фінансові умови участі в конференції:

Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції) становить 30 грн. за одну сторінку.

Організаційний внесок за участь без доповіді та публікації (з включенням до програми конференції та отриманням сертифікату учасника) становить 50 грн.

Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску звільняються.

Оплата приймається разом із наданням заявки та тез до 15.03.2017 р. лише за умови смс-підтвердження та/або копії чеку про сплату за участь !

Контакти оргкомітету

Україна, 61000, м. Харків, пров. Руставелі, 7, ХГПА.

Відповідальний секретар: канд. держ. упр, Цибуліна Ірина Вячеславівна

тел.: +38-067-54-24-902.

Технічний секретар: Анголенко Валентина Володимирівна

тел.: +38-096-70-79-974

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 Заявка

на участь у роботі конференції

«Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні»

 (до 15.12.2017 р. )

Прізвище, ім.’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (повна назва організації, навчального закладу, кафедри)

 

Адреса установи, робочий телефон

 

Посада (аспірант, асистент, викладач, доцент, професор тощо)

 

Науковий керівник (для аспірантів)

 

Адреса для листування (домашня адреса, адреса Нової пошти для отримання збірника)

 

Контактний телефон (факс), e-mail

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

-        Тільки публікація матеріалів (тези, стаття)

-        Публікація матеріалів + усна доповідь

-        Тільки усна доповідь

-        Участь без доповіді та публікації

Запланований напрям

 

Повна назва доповіді