Гендерний форум - 2018 у Запоріжжі

28 березня у м. Запоріжжя відбувся Гендерний форум. Захід присвятили багатоплановому обговоренню актуальної у вітчизняному просторі теми: «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків: вирішення проблем з увагою на місцевому рівні».

Тетяна Голованова,  керівник Центру гендерної освіти, радник заступника голови обласної державної адміністрації, доцент факультету СПП,  виступила  із вступним словом.  Відповідно до порядку денного, на форумі  був презентований досвід Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти в Україні. Також розглядався стан співпраці Центру гендерної освіти  з питань гендерної просвіти з Центром гендерної освіти КДПУ, кафедрою педагогіки КДПУ.
Ольга Дроздова у своєму виступі повідомила про проведення в області заходів  з формування ненасильницької поведінки у родині. Акцентувала увагу присутніх на заходах, які здійснюються в рамках “Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, гендерного паритету протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки” спільно з комунальною установою “Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги” Запорізької обласної ради та Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Особливо підкреслила досягнуту злагодженість роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, соціальних служб, громадських організацій, координаційної ради з питань сім’ї, охорони материнства і дитинства, яка діє при облдержадміністрації, а також вищих навчальних закладів. Вказана  співпраця  є запорукою успіху у забезпеченні гендерного підходу в різних сферах життя.
Ірина Савченко, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін виступила із доповіддю на тему: «Жінки-активістки радянських емансипаційних практик 1920-х рр. на Запоріжжі: соціальний портрет». Вона закцентувала увагу присутніх на історичних, соціальних й економічних передумовах розвитку емансипаційного руху в запорізькому краю.
Олександра Сорокіна, доцент кафедри соціології  детально висвітлила тему «Суб’єктивні бар’єри кар’єрного зростання жінок в Україні». У виступі доповідач зупинилась на зовнішніх чинниках і внутрішніх чинниках та на специфіці соціалізації жінок, які заважають їм в успішній побудові кар’єри.
Юлія Курилова, доцент кафедри української літератури звернулась у своєму виступі до гендерних проблем вищої школи. Вона присвятила доповідь навчанню хлопців на такому, за установленими стереотипами, «жіночому» факультеті, як філологічний. Зокрема, вона розглянула причини, які спонукають їх вступати на цей факультет, їхнє ставлення до навчання й взаємодію з жіночим, у більшості своїй, студентським колективом.
Також було презентовано діяльність місцевих громадських організацій, зокрема Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги Запорізької обласної ради, Запорізької обласної громадської організації Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія», організації «Gender Z».Зокрема, йшлося про конкретну допомогу жертвам гендерно орієнтованого й сімейного насильства, як жінкам, так і дітям, інформаційно-просвітницьку роботу, створення гендерно чутливого середовища, забезпечення рівних умов жінкам і чоловікам на рівні регіону. Крім того, присутнім розповіли про діяльність департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, сучасний стан і перспективи розвитку регіону в напрямку забезпечення однакових умов для самореалізації всім його громадянам і захисту соціально вразливих груп населення.
В рамках форуму відбулося засідання Координаційної ради з з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми,  в якому взяли участь керівники і фахівці організацій та установ до компетенції яких належать питання, включені до порядку денного засідання і широке коло представників громадськості. У виступах вони наголошували на посиленні уваги до актуальних для українського суспільства проблем посилення міжвідомчого реагування у сфері протидії та запобігання насильству та насильству за ознакою статі, активізації впровадження нового законодавства та оновлення чинних механізмів його реалізації. Присутні на засіданні мали можливість отримати роздруковані сучасні методичні посібники  і рекомендації.