Гендерна парадигма освітнього простору

Leleka

У збірнику наукових праць «Ґендерна парадигма освітнього простору» опубліковані оригінальні статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (ґендерний аспект), методологічних основ ґендерної освіти та практики ґендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Ґендерна парадигма освітнього простору