Навчальний посібник "Основи теорії ґендеру”

Навчальний посібник "Основи теорії ґендеру” спрямований на те, щоб цілісно й у сис-тематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи ґендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах.
Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що мо-жуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін – філософії, соціології,політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо.
Розрахований на студентів ВНЗ та викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін.
Видання здійснено в рамках Програми рівних можливостей ПРООН за фінансовоїпідтримки Міжнародного фонду "Відродження” у співпраці з Міністерством освіти інауки України.
Текст посібника підготував Київський інститут ґендерних досліджень.