Вінницький освітній гендерний центр

Вінницький освітній гендерний центр створений 2004 р. Наразі працює як підрозділ Вінницького національного технічного університету.

Завданням  ВОГЦ є сприяти підвищенню рівня ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ всіх рівнів, об’єднувати фахівців-гуманітаріїв щодо реалізації принципів рівних можливостей в Україні, системі різнорівневої гендерної освіти та захисту прав жінок, чоловіків та дітей.

Інформація Вінницького освітнього гендерного центру (Вінницький національний технічний університет)

1.    Доцент каф. філософії, директорка Вінницького освітнього гендерного центру Головашенко Ірина Олегівна читає курс «Гендерні трансформації в ХХ1 столітті» 72 години, залік, курс читається в 5 з 7 факультетів з  заліком, СРС. Як частина академічних занять. Вперше.

2.    Дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата педагогічних наук готує до захисту викладачка кафедри культурології, соціології та психології Слободянюк  Олена Михайлівна. На базі Вінницького освітнього гендерного центру. Дисертація з гендерної проблематики.

3.    В 2011 році виданий навчальний посібник (з грифом МОНСУ) «Етика ділових відносин» з розділом «Гендерні засади ділових відносин». Автори : Лесько О.Й., Прищак М. Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г.

4.    В курси «Психологія», «Основи психології і педагогіки», «Психологія управління», «Етика ділових відносин» доцент Мацко Л.А.,   включила модулі з гендерної проблематики (6 років).

5.    Тренінги (як в академічні часи, так і в позаурочний час): «Він – Вона» 3 блоки по 5 тренінгових зустрічей (студенти та студентки з ВНТУ та Він. педагог. ун-ту).

6.    За допомоги Управління в справах молоді Вінницької ОДА розроблено сайт Вінницького освітнього гендерного центру (доцент Головашенко І.О.)

7.    Підготовлено курс: «гендерна психологія» - доц.. Мацко Л.А.

8.    Тема комплексного дослідження Освітнього гендерного центру ВНТУ, кафедри захисту інформації ВНТУ «Дослідження гендерної перспективи м. Вінниці та Вінницької області на основі запровадження інноваційних міждисциплінарних методик». Використовуються методи математичного моделювання та  методики провідних спеціалістів IT- спеціалістів, соціологів, філософів. Принципово міждисциплінарне дослідження.  В рамках цього дослідження захищено 3 магістерських дисертації.

9.    Щотижневі консультації з гендерної проблематики широкого спектру, чергування психологів в Офісі Вінницького освітнього гендерного центру відбуваються постійно. Офіс відкрито в Головному корпусі ВНТУ.

10.    Щорічно в ВНТУ проводиться міжнародний конкурс ВЕБ-дизайну (кафедра програмного забезпечення, зав. кафедрою Перший проректор ВНТУ професор Романюк О.Н.).  Конкурс підтримує Управління в справах молоді ОДА та багато інших спонсорів. Гендерна проблематика представлена дуже широко, як секція. Є переможці серед студентів, школярів в анімації та ін.. продукції ВЕБ – дизайну на гендерну тематику. Інтерес виказали міжнародні експерти з гендерної політики, що відвідували наш Офіс (з Великої Британії та Швеції). Їм надіслані візуальні матеріали переможців. Пропонуємо наш ресурс (ВНТУ та ВОГЦ) для проведення такого конкурсу з співробітництвом з Програмою рівних можливостей. Досвід багатющий.

11.    Дир.Центру доц..Головашенко І. О. бере участь у проектах «Жінки в політиці». Нею було проведено тренінг-семінар «Популярна філософія» для депутаток різних рівнів та учасниць ГО Вінничини, активісток.

Тематичні напрямки роботи Вінницького освітнього гендерного центру:

           1. філософсько-методологічний та культурно-антропологічний виміри гендеру

           2. гендерна освіта в вищій школі

           3. сучасна теоретична та практична гендерна психологія

           4. тренінгові методики в гендерній освіті

           5. гендер та кар’єра в науці та технології

           6. гендерна екологія

           7. гендерні підходи в економіці. Гендерний менеджмент

           8. розвиток нової парадигми управління та керівництва з урахуванням гендерного компоненту.

Основні форми роботи:

1.    Проведений 36-годинний тренінг «Він і вона: гендер+»в рамках навчального процесу для студентів 4-го курсу інституту менеджменту. Досвід успішний. Проводили доцент кафедри психології, педагогіки та соціології Мацко Л. А., магістр психології Сіверський В., доцент кафедри філософії Головашенко І. О. Застосовано методики психодрами, елементи соціальних тренінгів тощо. Тренінг був включений в навчальні години, мав звіт, проводився в Гендерному освітньому центрі.

2.    Розроблені воркшопи з гендерної тематики для бакалаврів, окремо для аспірантів. Виконується давня задумка ВОГЦ та його ентузіастів – зробити гендерну освіту багаторівневою та  спеціалізованою, адаптованою до різних навчальних аудиторій.

3.    Новий високотехнологічний професійний продукт отримав свою прописку в діяльності ВОГЦ  – науково-дослідницький проект «Гендерна перспектива Вінниці», що виконується за співпраці різних спеціалістів: і соціологів, і філософів, і, найголовніше – спеціалістами з кафедри обчислювальної техніки (проф.. Кондратенко Н. Р.)

4.    Продовжується робота по дослідженню філософії гендеру (доц. Головашенко І.О.). Підготовлено макет навчального посібника.

5.    Професійна ангажованість не може бути перепоною на шляху до гарної мети – зробити нашу освіту орієнтованою на людину. А людина, як відомо, має стать і гендер. Цей факт став природнім висновком з воркшопу «Засоби подолання та дослідження гендерних конфліктів: інновації та ефективність», який був проведений студенткою ВНТУ Лілією Вороніною для студентів. Вона продемонструвала цікаву методологію виявлення та подолання гендерних конфліктів, унікальну авторську методику.

Директорка Вінницького
освітнього гендерного центру
доцент, кандидат філософських наук                                                                          Головашенко І. О.