Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (Інститут педагогіки і психології)

Сумський державний педагогічний університет увійшов до п'яти вузів, в яких в рамках Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН було підтримано створення кафедр з ґендерних студій.

Мета діяльності кафедри соціальної педагогіки та ґендерних студій є забезпечення системної роботи по впровадженню ґендерних підходів у навчально-виховний процес ВНЗ як механізму формування ґендерної рівності, зокрема професійна підготовка соціальних педагогів як фахівців – гарантів дотримання й захисту прав особистості в сучасному українському суспільстві.

За період діяльності здійснені публікації: навчально-методичні посібники «Ґендерна освіта в вузі», «Ґендерна політика в Україні». Кафедра взяла участь у спільних доробках з провідними вченими України: «Теория и история феминизма», «FeminaPostsovietica. Украинская женщина в переходный период: от социальных движений к политике», «Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні», «Хрестоматія навчальних програм з проблем ґендерного розвитку», «Основи теорії ґендеру» , «Ґендерні стратегії сталого розвитку України» тощо. Кафедра проводить регіональні та Всеукраїнські наукові конференції для студентів та аспірантів, організує та проводить методичні семінари для наукової спільноти та ВНЗ та ЗНЗ м. Суми та регіону, регулярно проводить міжвузівські ґендерні круглі столи, студентські дебати з ґендерної проблематики, інші заходи. На базі Лабораторії ґендерних досліджень працює бібліотека, фонд якої нараховує біля 500 найменувань книг, брошур та журналів, має змістовну електронну базу даних.