Ініціативна група дослідниць гендеру, факультету соціології Київського національного університету ім. Т Шевченка

 Мета: сприяння утвердженню гендерної рівності на факультеті та поза його межами

Завдання
1. розробка та впровадження гендерного освітнього компоненту діяльності факультету
2. розробка та впровадження гендерно чутливого простору діяльності факультету
3. створення інформаційної бази з гендерної проблематики
4. проведення гендерних досліджень

Ми здійснюємо викладацьку, науково-практичну, дослідницьку діяльність для реалізації гендерної просвіти та формування гендерної компетентності і чутливості.
Персоналії:
ТетянаЧервінська-доцентка кафедри теорії та історії соціології, к.с.н. Викладає дисципліну "Історія та теорія гендерних досліджень" для студенток та студентів спеціальності "Соціологія". Напрямки досліджень девіантна поведінка підлітків, соціологія сім'ї, гендерні відносини
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Людмила Малес- доцентка кафедри теорії та історії соціології, д. соц.н., викладачка гендерних дисциплін, дослідниця. Наукові інтереси: соціокультурний аналіз, візуальна соціологія, урбаністичні та гендерні дослідження.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
СвітланаБабенко- доцентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин, к.с.н., викладачка гендерних дисциплін, дослідниця. Напрямки досліджень актуальні проблеми соціології, гендерна та вікова стратифікація, соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Олена Харченко – асистентка кафедри методології та методів соціологічних досліджень, дослідниця. Наукові інтереси: методи соціологічних досліджень, соціологія гендеру, організація роботи соціологічних компаній, економіка, маркетинг.
Електронна пошта: elenaigkh@gmail.com

Основні публікації з гендерної тематики:
Бабенко С.С. Соціологія гендеру: Навчально-методичний посібник для студентів. – Х.: Вид. Центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2008. – 44 с.
Малес Л.В. Гендерні стратегії шлюбно-сімейної поведінки в практиці та оцінці української молоді// Ucrainica VI: současnaukrajinistika. Problèmyjazyka, literatury a kultury. Sbornokvĕdeckýchčlánků. ActaUniversitatisPalackianaeOlomucensis, FacultasPhilosophica. 2014. – P. 353-356.
Малес Л.В.Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. - 2-е вид., Київ: Критика, 2014. – 217 с.- С.165 – 179.
Малес Л.В.Гендерныйанализдемографическойситуации: возможности и нереализованность / Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації // Гендерныеисследования. – Х.: ХГЦИ, 2009. - № 19. – С. 390-396.
Малес Л.В. Національні та гендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей: конкуренції та домінації // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. Вип. 8. – Х.-К.: Критика. 2006;
Основи теорії гендеру. Навчальний посібник з грифом МОН / Чухим Н., Мельник Т., Скорик М., Малес Л. та ін. . – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с.
Малес Л.В. Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. - К.: ПРООН, 2004. – 39 с. Біологічні, психологічні та соціокультурні чинники конструювання гендеру / Основи теорії гендеру. Навчальний посібник. – К.: "К.І.С.", 2004. - С. 109-131
ХарченкоО.І. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві // Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. Колективна монографія/ За ред. Ю. І. Саєнка./Центр соціальних експертиз ІСНАНУ, ПРООН в Україні,– К.: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2007. – 144 с. - С. 56 – 74
ХарченкоО.І.Методологическиеподходыгендерныхисследований в социологии // Методология, теория практика социологическогоанализасовременногообщества: Сборникнаучныхработ. – Випуск 15. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – С. 315-317.
ХарченкоО.І.Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації//Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 298 с. – С.205-212
Червінська Т.Г. Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "Історія та теорія гендерних досліджень": методичні аспекти – Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: ЛОГОС, 2014, №4 (25)– 241с. С.130-136.
Червінська Т.Г. Феномен тілесності в соціокультурному та семантичному вимірі // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2010. – Вип.10 – 177с. С.21-29.
Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки для індивіда та суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць – К.: Фенікс, 2009. – Вип.9. – С.143-148.