Центр ґендерних досліджень Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Створений у 2009 р. як міждисциплінарна науково-дослідницька структура університету. Директором Центру є Власова О.П. – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії і соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту.

Наукові інтереси Центру: 

  • ґендер та освіта в глобалізаційних трансформаціях;
  • проблеми ґендеру в постмодерністських дослідженнях;
  • феміністська літературна критика;
  • ґендерна рівність у сучасних західних соціумах та у вищих навчальних закладах України;
  • дослідження ґендерної складової професійної орієнтації студентської молоді та соціальна адаптація студентів.

Центром створені та читаються учбові курси з ґендеру для студентів різних факультетів університету. 

До науково-методичної Ради Центру входять: 

  • Власова Т. І. – професор, доктор філософських наук, канд. філолог. наук, зав. кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак.  В. Лазаряна.
  • Костюк Н. П.– канд. філос. наук, начальник юридичного відділу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту.
  • Грабовська І. М. – канд. філос. наук, старший науковий співробітник філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченко. 
  • Талько Т. М. – канд. філос. наук, доцент кафедри філософії ДНУ ім. Олеся Гончара. 
  • Скиба Е. К. - канд. філос. наук, доцент кафедри філософії Національного гірничого університету.

За короткий час існування Центру його співробітники захистили три дисертаційні роботи з ґендеру, опублікували 4 монографії з проблем гендеру, 1 учбовий посібник з гріфом МОН, та інші науково-методичні праці. Фахівці Центру приймають участь в численних конференціях, які проводяться в Україні та Росії.

Наш Центр відкритий для пропозицій щодо спільних наукових і соціальних проектів. 

Контактна інформація:

49010, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ак. Лазаряна, 2

Тел.: +38 (056) 373 67 92,  +38 (095) 516 86 58

http://www.diit.edu.ua