Мережа центрів

Показати  
Центр гендерної освіти Луцького педагогічного коледжу
Гендерний центр Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова
Центр ґендерної освіти Ніженського державного університету імені Миколи Гоголя
Центр ґендерної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Ґендерний центр Донбаського державного педагогічного університету
Кафедра педагогіки та ґендерної рівності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Центр ґендерної освіти Харківського національного університету внутрішніх справ
Ґендерний центр Харківського національного медичного університету
Центр ґендерної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки
Центр ґендерної освіти Харківського національного університету будівництва та архітектури