Мережа центрів

Показати  
ҐЦ Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Центр ґендерних досліджень Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна
Ґендерний центр Сумського державного університету
Центр ґендерних досліджень і освіти Маріупольського державного університету
Центр ґендерної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Центр ґендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка
Український Центр ґендерної освіти при НТУУ «КПІ»
Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (Інститут педагогіки і психології)
Закарпатський обласний Центр ґендерної освіти при Ужгородському національному університеті