Гендерна парадигма освітнього простору 3/4’ 2016

«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету підготовлено для внесення до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук). Затверджено на засіданні Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету 10.11.2016 р., протокол ғ 4.

Гендерна парадигма освітнього простору

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Leleka

Навчальний заклад має великий вплив на формування студента не тільки як спеціаліста, але й як людини, і має готувати до життя в усьому розмаїтті його проявів. Тож важливим завданням є «демократизація» університетського середовища, запровадження нових підходів та ініціатив у функціонуванні ВНЗ, навчання й виховання студентів і студенток на основі загальнолюдських цінностей, якими вони керуватимуться в майбутньому як у професійній діяльності, так і у суспільному житті.

Детальніше: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Практичний посібник "Ґендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні"

Leleka

      У цьому посібнику йдеться про практичні кроки впровадження ґендерного бюджетування в Україні, які були реалізовані місцевими командами експертів.
   Тут представлено не лише основи методології та теорії впровадження цієї сучасної управлінської технології, але й конкретні кейси з української практики, які розкриють можливості реалізації ґендерних бюджетних ініціатив в різних секторах.

Практичний посібник

Посібник пресової практики з гендерної перспективи "СТАНДАРТ РІВНОСТІ"

Leleka

Унікальний досвід редакцій, поради закордонної експертки проекту Сюзанни Молл, конкретні рекомендації щодо інноваційних змін у редакційному плануванні і повсякденні - все це робить Посібник корисним журналістам/журналісткам, викладачам/викладачкам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку медіа.

СТАНДАРТ РІВНОСТІ

Вийшов новий посібник "Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України"

Leleka

    В даному виданні представлено досвід більш ніж трирічної діяльності Всеукраїнської  мережі  ОГО ВНЗ -  інституцій,  що  створюються в закладах  о світи  з  метою  надання інформаційно-методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу  та  студентські  молоді  ВНЗ щодо впровадження у навчально-виховний процес гендерної складової задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискриміна ії та запобігання насильству.

Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України