Вийшов новий посібник "Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України"

Leleka

    В даному виданні представлено досвід більш ніж трирічної діяльності Всеукраїнської  мережі  ОГО ВНЗ -  інституцій,  що  створюються в закладах  о світи  з  метою  надання інформаційно-методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу  та  студентські  молоді  ВНЗ щодо впровадження у навчально-виховний процес гендерної складової задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискриміна ії та запобігання насильству.

Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти України