ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Leleka

Навчальний заклад має великий вплив на формування студента не тільки як спеціаліста, але й як людини, і має готувати до життя в усьому розмаїтті його проявів. Тож важливим завданням є «демократизація» університетського середовища, запровадження нових підходів та ініціатив у функціонуванні ВНЗ, навчання й виховання студентів і студенток на основі загальнолюдських цінностей, якими вони керуватимуться в майбутньому як у професійній діяльності, так і у суспільному житті.

 У  збірці  висвітлено теоретичні напрацювання та досвід проведення гендерного аудиту діяльності вищих навчальних закладів України, набутий в рамках спільної діяльності осередків — членів Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ.

"ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"