Гендерна парадигма освітнього простору 3/4’ 2016

«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету підготовлено для внесення до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук). Затверджено на засіданні Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету 10.11.2016 р., протокол ғ 4.

Гендерна парадигма освітнього простору