Гендер для медій

 
Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей 
За редакцією 
Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової 

С п і в а в т о р к и: 

Марія Маєрчик 
Людмила Малес 
Тамара Марценюк 
Ольга Плахотнік 
Олена Приходько
Олена Синчак 
Світлана Шимко 

Критика, Київ 2013  Підручник виконано в межах наукової програми Інституту народознавства НАН України та громадської організації "Центр культурно-антропологічних студій” за фінансової та координаційної підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Усім, хто рецензували підручник, консультували та підтримували нас під час його розробки і написання, ми висловлюємо щиру вдячність.

Підручник створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання (3-4 року навчання). Він однаково буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо.

Ми намагались написати підручник, що був би максимально сучасним, інформативним, доступним за рівнем складності та цікавим водночас. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. У підручнику є сюрпризи й несподіванки, що відкриватимуться читачці і читачеві не відразу, а у процесі прочитання та опанування матеріалу.

Підручник складається з трьох частин. Перша частина присвячена розгляду теоретичних положень гендерної теорії та її розвитку за останнє півстоліття. У другій частині об’єднано розділи, у яких застосовано гендерний аналіз до різних аспектів соціального життя – науки, медій, мови, освіти, ринку праці, насильства, спорту. Третю частину підручника присвячено гендерній політиці – новому напряму сучасної політичної думки, що активно розвивається в Україні та у світі.

Ми сподіваємось, що цей підручник допоможе читачкам та читачам вибудувати аргументовану, методологічно послідовну власну позицію в полеміках на гендерну тематику.

 

Завантажити "Гендер для медій"