ВИЙШОВ НОВИЙ ПОСІБНИК "ГЕНДЕРНІ МЕДІЙНІ ПРАКТИКИ"

Leleka

     У посібнику на основі аналізу вітчизняного та світового досвіду розглянуто проблему впровадження ґендерного підходу і застосування ґендерно-орієнтованих практик у медіа.

Детальніше: ВИЙШОВ НОВИЙ ПОСІБНИК "ГЕНДЕРНІ МЕДІЙНІ ПРАКТИКИ"

Гендерна парадигма освітнього простору

Leleka

У збірнику наукових праць «Ґендерна парадигма освітнього простору» опубліковані оригінальні статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (ґендерний аспект), методологічних основ ґендерної освіти та практики ґендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Ґендерна парадигма освітнього простору

 

 

 

 

 

 

Гендер для медій

 
Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей 
За редакцією 
Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової 

С п і в а в т о р к и: 

Марія Маєрчик 
Людмила Малес 
Тамара Марценюк 
Ольга Плахотнік 
Олена Приходько
Олена Синчак 
Світлана Шимко 

Критика, Київ 2013  Підручник виконано в межах наукової програми Інституту народознавства НАН України та громадської організації "Центр культурно-антропологічних студій” за фінансової та координаційної підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Усім, хто рецензували підручник, консультували та підтримували нас під час його розробки і написання, ми висловлюємо щиру вдячність.

Навчальний посібник "Основи теорії ґендеру”

Навчальний посібник "Основи теорії ґендеру” спрямований на те, щоб цілісно й у сис-тематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи ґендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах.
Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що мо-жуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін – філософії, соціології,політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо.
Розрахований на студентів ВНЗ та викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін.
Видання здійснено в рамках Програми рівних можливостей ПРООН за фінансовоїпідтримки Міжнародного фонду "Відродження” у співпраці з Міністерством освіти інауки України.
Текст посібника підготував Київський інститут ґендерних досліджень.

 

Електронний журнал "МИ"

Орган Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти ВНЗ


№3


№2 Звантажити


№1


Завантажити