Інтеграція гендерних аспектів в стратегію розвитку університету: досвід СумДУ

Сумський державний університет наразі розробляє стратегічний план розвитку до 2026 року. Не можна не відзначити високий рівень уваги до гендерних питань, які зачіпає цей стратегічний документ такого рівня.


Зокрема, серед принципів, на які вже спирається та на які має спиратися Сумський державний університет на шляху досягнення визначених візії та місії, а саме - максимізація задоволеності ціннісних очікувань усіх категорій стейкхолдерів університету - в Стратегії зазначено дотримання гендерної рівності. Крім того, зауважується, що стратегія потребує розроблення та затвердження системного документу, що визначає політику впровадження гендерної рівності та недискримінації, що передбачатиме:
- подальшу реалізацію принципів «університету, дружнього до сім’ї», включаючи функціонування «Кімнати тимчасового перебування дітей «Студентський лелека»;
- діяльність Гендерного ресурсного центру та Центру підтримки сім’ї як структур, що забезпечують комунікаційну, інформаційно-просвітницьку та у проектну діяльність у сфері забезпечення гендерної рівності;
- дослідження та моніторинг дотримання рівних прав і можливостей, у тому числі через проведення гендерного аудиту діяльності університету.
Отже, вітаємо СумДУ з інтеграцією прогресивних ідей гендерної рівності в стратегію власного розвитку!