Гендерна рівність, добре здоров’я та захищена екологія як передумови сталого розвитку: як нам цим працюють в СумДУ

Гендерний ресурсний центр СумДУ, колектив кафедри «Психології, політології та соціокультурних технологій» разом з колегами з кафедр «Громадське здоров’я» та «Прикладна екологія» наразі розробляють мультидисциплінарний курс, що знаходиться на перетині таких предметів як «Гендерні дослідження», «Громадське здоров’я», «Екологія».

Передбачається, що розгляд актуальних питань з зазначених дисциплін знайдуть своє застосування як у студентському середовищі, так і серед інших зацікавлених осіб, зокрема, у управлінців, які розбудовують громади з урахуванням принципів сталого розвитку. В основу курсу закладено європейський досвід підготовки фахівців, здатних до інтеграції міждисциплінарних, наскрізних питань у соціальний, економічний, екологічний розвиток, при цьому дотримуючись принципу «Ніхто не має бути залишеним осторонь». Адже соціальна інклюзія вразливих груп населення, запобігання соціальній нерівності є запорукою зміцнення потенціалу та розбудови справедливого здорового суспільства. Розроблений курс буде подано на конкурс програми «Еразмус+», яка підтримує академічні новації та обмін досвідом.