Фахівчиню Гендерного ресурсного центру СумДУ призначено радницею голови Сумської ОДА з гендерних питань

З кінця березня 2021 р. Савельєву Юлію Михайлівну призначено радницею голови Сумської ОДА з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Питання гендерної політики розглядаються прогресивною світовою спільнотою та Україною зокрема в якості однієї з передумов сталого розвитку суспільства. У зв’язку з цим зберігається висока увага до розбудови потенціалу з гендерних питань у осіб, відповідальних за прийняття рішень. Адже реалізація гендерно чутливих політик потребує гендерного аналізу суспільних процесів, врахування різноманіття потреб жінок і чоловіків, хлопців і дівчат.

Інститут гендерного радництва в Сумській області має вже певну традицію. Однією з перших гендерних радниць в Україні стала Світайло Ніна Дмитрівна. Наразі ж цю функцію почала виконувати фахівчиня Гендерного ресурсного центру СумДУ Савельєва Юлія Михайлівна. В цілому ж Гендерний ресурсний центр СумДУ, як навчальна інституція, стабільно зберігає за собою позицію осередка з поширення ідей гендерної рівності в регіоні та за його межами. Отже, фаховий потенціал СумДУ й надалі сприяє просуванню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобіганню та протидії насильству за ознакою статі.