«Сім’я – це партнерство»

«Сім’я – це партнерство» - міжвузівський інтерактивний «круглий стіл» з такою назвою пройшов 27 березня 2012 р. у Харкові.
Ініціатори заходу – Центр ґендерної освіти ХНУВС та Центр ґендерної освіти ХНУРЕ за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА. «Круглий стіл» – перший в низці інтерактивних інформаційно-просвітницьких заходів для студентської молоді, що мають на меті залучення студентської молоді до обговорення питань щодо побудови майбутніх сімейних стосунків на засадах партнерства, взаєморозуміння та відповідальності.

Детальніше: «Сім’я – це партнерство»

Всеукраїнська наукова конференція «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ»

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА

СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

 

19-20 квітня 2012 року в СумДУ

Відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів

 

«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

 

Секції конференції

 

1.   Проблеми романо-германського мовознавства

2.   Перекладацькі студії

3.   Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)

4.   Ґендерні аспекти соціальних процесів

5.   Філософія доби глобалізму та постмодернізму

6.   Сучасне українське суспільство: соціально-політичні, соціально-психологічні аспекти.

 

Оргкомітет запрошує до співробітництва студентів, аспірантів та науковців, фахівців та організації, яких цікавить зазначені тематики.

Заявку на участь в конференції, авторську довідку (ПІБ, місце навчання, адреса для листування, телефон, e-mail, відомості про наукового керівника – вчений ступінь та звання, місце роботи,), а також тези виступу подавати на адресу Оргкомітету до 25 березня 2011 р. Організаційний внесок для учасників конференції складає 30 грн.

Тези можуть бути надані українською, російською, англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: обсяг 2-3 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 11, міжрядковий інтервал 1; усі поля 1,5 см.; обсяг – повних 1–2 сторінки. Посилання на використану літературу наводити в тексті, наприклад, [1, 2]. Співавторів не більше двох, список літератури (до 5-ти джерел) навести наприкінці тексту в порядку згадування. Текст надсилати на електрону адресу.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Матеріали не рецензуються та не повертаються.

 

 

 

Заявку та матеріали висилати на адресу: Оргкомітет конференції, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна.

Заст. декана наукової роботи Костенко Андріана Миколаївна – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .ua, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тел. – (0542) 68-77-96

 

Оргкомітет

 

 

Організаційний внесок для учасників конференції складає 30 грн. Переказати кошти Ви можете на рахунок:          

Сумський державний університет
МФО 837013
р/р 31257272210032
КОД 05408289 ГУДКСУ в Сумській обл.
Призначення платежу: конференція ІФСК; 25010100; оргвнесок.

Проїзд, проживання та харчування - коштом учасників. 

Просимо Вас повідомити про точний час приїзду, потребу у зустрічі та супроводженні Вас до місця проживання, чи до місця проведення конференції.

 

 

Урочисте відкриття ЦГО в ХНУРЕ

28 лютого 2012 р. відбудеться урочисте відкриття Центру гендерної освіти в Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Учасникам та учасницям заходу буде презентовано частину експозицій Музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху, нові відеоролики з гендерної тематики Програми рівних можливостей те прав жінок в Україн, а також сайт Всеукраїнської мережі ЦГО ВНЗ, що створюється на волонтерських засадах студентами ВНЗ.
Організатори запрошують всіх бажаючих.

Конкурс наукових робіт молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір»

Головне управління у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківський обласний гендерний ресурсний центр, Харківська національна академія міського господарства та Харківська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства імені О. Теліги за підтримки Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації оголошують про проведення VІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (далі Конкурс).
До участі у Конкурсі запрошуються студенти та аспіранти вищих навчальних закладів. Кращі роботи, визначені Оргкомітетом, публічно захищаються авторами 19 квітня 2012 року, підведення підсумків та урочисте нагородження переможців відбудеться 20 квітня 2012 року під час роботи 65-ї Конференції молодих вчених «Каразінські читання».
Автори кращих робіт будуть нагороджені грошовими преміями та подарунками. Планується видання рекомендованих Оргкомітетом робіт у збірці матеріалів Конкурсу.
Для участі у Конкурсі необхідно подати до Оргкомітету наукову роботу у вигляді статті (умови оформлення додаються), заявку на участь (форма додається).
Статті (наукові роботи) Оргкомітетом приймаються до 20 березня 2012 року, заявки на участь – до 1 квітня 2012 року.
Адреса Оргкомітету: 61002, Харків, вул. Революції, 12, Харківська національна академія міського господарства, кафедра історії та культурології (к. 416), тел. для довідок: (057)-707-31-08
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вимоги до оформлення наукової роботи
Наукові роботи подаються у вигляді статей у друкованому (в двох примірниках, формат А-4) та електронному варіантах;
- обсяг 10-15 стор.;
- матеріали друкуються українською мовою (для зарубіжних учасників – російською та англійською);
- поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм;
- через 2 інтервали – ініціали та прізвища автора; - через 2 інтервали – ініціали та прізвища наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання; через 2 інтервали – назва ВНЗ;
- заголовок друкується великими літерами від поля;
- анотація 12 рt через 1 інтервал; - через 2 інтервали – текст; - текст набирається без переносів слів; текстовий редактор Word (версія 6.0 або вище), Times New Roman 14 рt через 1,5 інтервали;
- посилання виконуються у квадратних дужках, нумерація за порядком посилання у тексті на зразок: [5,с.38] або [2, арк.20].
Перелік джерел розташовується у порядку їхньої нумерації наприкінці статті після заголовку: Література. Матеріали, що не відповідають пред'явленим вимогам, Оргкомітетом до розгляду не приймаються.
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ у VІ Регіональному конкурсі наукових робіт молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір»
Прізвище_______________________________________________________ Ім’я___________________________________________________________
По-батькові______________________________________________________ ВНЗ____________________________________________________________
Факультет, курс___________________________
Науковий керівник_________________________________________________
                            П.І.Б, науковий ступінь, вчене звання
Конт. телефон __________________________________________________
E-mail Назва конкурсної роботи______________________________________
Необхідне технічне забезпечення
Дата Підпис