Алгоритм створення ЦҐО

 

 

 

Алгоритм створення ЦҐО

1.    Створити ініціативну групу:
•    згуртувати однодумців серед числа колег та/або студентської молоді;
•    організувати тренінг для співробітників та волонтерів центру;
•    підняти питання  на засіданнях кафедри;
•    визначити лідера/лідерку (відповідальну особу).

2.    Мотивувати керівництво:
•    організувати відправку  на ім’я ректора листа  від  відповідної структури міської (обласної) держадміністрації   з пропозицією організувати Центр ґендерної освіти; підготувати додатки (положення про Центр та інформація щодо ґендерної проблематики);
•    презентувати інформацію керівництву;
•    налагодити особистий контакт з керівництвом (підключити студентське самоврядування);
•    запросити у ВНЗ спеціаліста (експерта) з ґендерних питань для виступу на загальних зборах викладацького складу ВНЗ або на засіданнях кафедри.

3.    Підготувати пакет документів:
•    положення про ЦҐО;
•    інформацію про ґендерну проблематику;
•    склад центру;
•    напрямки роботи;
•    досвід роботи (кращі практики) ЦҐО інших ВНЗ.

4.    З чого починати?
•    розробити структуру центру;
•    розподілити напрями діяльності та обов’язки;
•    скласти план роботи;
•    організувати презентацію;
•    підготувати інформацію для розміщення на спільному сайті ЦҐО ВНЗ З ким співпрацювати?
•    Члени Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти ВНЗ;
•    міжнародні фонди та програми в Україні;
•    державні органи влади – відповідні структурні  підрозділи облдержадміністрації;
•    ресурси регіону – Обласний ґендерний ресурсний центр;
•    недержавні організації ґендерного спрямування.

5.    Ресурси ВНЗ:
•    приміщення та технічна база;
•    волонтерство та студентське самоврядування.

6.    Спеціалісти:
•    спеціально навчені співробітники;
•    використання досвіду ґендерних центрів України та інших країн (Швеція, Литва тощо).

7.    Цільова аудиторія:
•    викладачі ВНЗ;
•    магістранти та аспіранти;
•    студентська аудиторія.

Додаток 2. Моделі ЦҐО

Модель № 1 – «Ідеальний центр»
•    сталий склад центру (директор, лаборант);
•    окрема кімната з технічним оснащенням, бібліотекою, медіа текою.

Модель № 2 – «Віртуальний центр»
•    керівник центру на громадських засадах;
•    сторінка в Інтернеті,
•    віртуальна бібліотека.

Модель № 3 – «Реальний центр»
•    керівник центру на громадських засадах;
•    окрема кімната для роботи студентів та викладачів;
•    бібліотека з ґендерних питань.

Модель № 4 – «Гурток»
•    керівник центру на громадських засадах;
•    кабінет (аудиторія) викладача (вільна аудиторія).

Модель № 5 – «Підструктура науково-методичного відділу
•    керівник центру на громадських засадах;
•    помічна структура для бібліотеки у науково-методичному відділі.

Модель № 6 – «Союзник студентського профкому»
•    керівник центру на громадських засадах;
•    підструктура в органах студентського самоврядування;
•    дискусійний студентський клуб;
•    кімната в гуртожитку.

Модель № 7 – «Опора проректора»
•    проректор – директор  Центру.